سلام

داشتم شعر می خوندم به این سه تا برخوردم.

خوشم اومد...خیییییلی!!

گفتم برا شما هم بذارم شاید خوشتون بیاد!

 

پیامک جدیدپیامک جدید

 

 

زندان

قفس

با هزار دریچه ی کوچک باز

و در روشنایی شناور

برای پرنده ی مغموم

باز

بسته است‌!

 

ایران

بر سینه ی تندیس سنگی ایران نیاکان

حک شده است:

نه غرب زدگی

نه عرب زدگی!

 

   احتیاط!

                                              روی سینه ام نوشته است:

                                                «محتوی شکستنی ست 

                                                          احتیاط!»  smileys

                                                   مهدی مرتضوی

 


جمعه 19 4 1388
X